Heemsteeds Nieuwsblad
 

Heemsteeds Nieuwsblad

Het Heemsteeds Nieuwsblad is de huis-aan-huiskrant voor alle inwoners van de gemeente Heemstede en is de voortzetting van oudere titels waaronder Heemstede Centraal dat al in de jaren tachtig van de vorige eeuw verscheen. Heemsteeds Nieuwsblad is een vlag die de lading het beste dekt omdat in het Heemsteeds Nieuwsblad het Heemsteeds nieuws op de eerste plaats komt.

Het Heemsteeds Nieuwsblad biedt óók interessant nieuws met betrekking tot de aangrenzende centrumgemeente Haarlem en het heeft een gezamenlijke advertentie-editie met De Haarlemmer en het Bloemendaals Nieuwsblad. Daardoor functioneert het Heemsteeds Nieuwsblad als lokale én als regionale krant. Voor Heemsteedse adverteerders is effectieve en efficiënte massacommunicatie mogelijk met naar keuze de mensen in Heemstede of de regio Haarlem / Heemstede.

Verspreidingsgebied
Heemstede.

Verschijnt op woensdag in een oplage van 11.345 exemplaren.

ADVERTENTIETARIEF
FormaatPrijs
1/1 pagina311
3/4 pagina249
1/2 pagina171
3/8 pagina131
5/16 pagina109
1/4 pagina87
3/16 pagina68
1/8 pagina47
3/32 pagina37
1/16 pagina25
hansVoor meer informatie en advies
Hans van Veenendaal, accountmanager
T: 071 – 361 9323
Ehans.van.veenendaal@buijzepers.nl
 
vp-heem