Bloemendaals Nieuwsblad
 

Bloemendaals Nieuwsblad

Het Bloemendaals Nieuwsblad is de huis-aan-huiskrant voor alle inwoners van de hele fusiegemeente Bloemendaal die behalve Bloemendaal-dorp ook Aerdenhout, Bennebroek, Overveen en Vogelenzang omvat. Het Bloemendaals Nieuwsblad is de voortzetting van oudere titels zoals Bennebroek Centraal dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw verscheen. Ook hier is de huis-aan-huiskrant van Buijze Pers dus historisch diep geworteld.

In het Bloemendaals Nieuwsblad komt het nieuws met betrekking tot de dorpen in het verspreidingsgebied op de eerste plaats maar ook is er ruimte voor interessant nieuws van de centrumgemeente Haarlem. Het Bloemendaals Nieuwsblad heeft een gezamenlijke advertentie-editie met De Haarlemmer en het Heemsteeds Nieuwsblad. Daarmee is voor adverteerders effectieve en efficiënte massacommunicatie mogelijk met de mensen in de regio Haarlem, een van de welvarendste regio’s van ons land.

Verspreidingsgebied
Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang.

Verschijnt op woensdag in een oplage van 9.685 exemplaren.

ADVERTENTIETARIEF
FormaatPrijs
1/1 pagina266
3/4 pagina213
1/2 pagina146
3/8 pagina112
5/16 pagina93
1/4 pagina74
3/16 pagina59
1/8 pagina40
3/32 pagina32
1/16 pagina21
hansVoor meer informatie en advies
Hans van Veenendaal, accountmanager
T: 071 – 361 9323
Ehans.van.veenendaal@buijzepers.nl
 
vp-bloem